De missie van het Groenfonds is om de ontwikkeling, het beheer en het behoud van natuur en landschap in Nederland en de relatie tussen natuur, samenleving en omgeving te bevorderen.
Het Groenfonds levert daartoe laagdrempelig maatwerk in het betalingsverkeer en beheer van gelden voor en financiering aan zowel overheden, maatschappelijke instellingen, private investeerders als particulieren. Het Groenfonds ontwikkelt innovatieve financiële instrumenten en slaat een brug tussen publieke middelen en private middelen door financiële drempels weg te nemen en ontwikkeling en behoud van natuur en landschap en duurzame projecten eerder en op grotere schaal mogelijk te maken. Het Groenfonds doet dit op een betrouwbare, deskundige, onafhankelijke, innovatieve en bedrijfsmatige wijze, maar zonder winstmaximalisatie als oogmerk.

Collectieve ambitie
Het Groenfonds heeft de ambitie geformuleerd om dé onafhankelijke en maatschappelijk betrokken financiële dienstverlener voor natuur, landschap en groene projecten te zijn, voor zowel publieke als private investeerders en beheerders.

Doelgroepen
Het Groenfonds heeft diverse producten en diensten voor verschillende doelgroepen. Onze doelgroepen vindt u in de rechterkolom.

Revolverend Fonds
Het Groenfonds zet zijn eigen vermogen in om nieuwe projecten te financieren. Dit gebeurt vanuit ons Revolverend Fonds. Hoe werkt het Revolverend Fonds?

Fondsvorming
Het Groenfonds is ook betrokken bij andere landelijke en provinciale fondsen, zoals het VIN (Visserij Investeringsfonds Nederland) en het FSFE (Friese Fonds voor Duurzame Energie). Meer over fondsvorming.

Innovatieve mestvergister in Leeuwarden