Funs Skjinne Friske Enerzjy – FSFE – Fries Schone Energie Fonds.
Het FSFE heeft een totaal budget van € 90M tot haar beschikking om te investeren in duurzame energie en energie besparings projecten in de provincie Friesland. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale agenda van de provincie in relatie tot energie transitie, werkgelegenheid en verbeteren van de leefomgeving.

Biomassa en mest is een belangrijk thema in Friesland. Door de financiering van de retrofit op de Dairy Campus in Leeuwarden wil het FSFE de biogas sector een nieuwe boost geven en daarmee nieuwe kansen voor co-mestvergisting mogelijk te maken.
Het FSFE is aandeelhouder en financier van Biogas Leeuwarden BV.

Website: www.fsfe.frl