Agradu
Agradu BV produceert lokale duurzame energie op meerdere locaties. Momenteel in Tirns, Leeuwarden en Luttelgeest. Er staan nog twee nieuwe projecten in de steigers. Groene energie wordt geproduceerd door biogasinstallaties die veel voordelen hebben:

  • Schone brandstof voor auto’s (CNG)
  • Groene elektriciteit
  • Duurzame warmte
  • Beperking CO2 uitstoot en methaan emissie
  • Rondmaken van lokale kringlopen

Wij vervangen fossiel aardgas door lokaal geproduceerd hernieuwbaar gas

Website: www.agradu.nl