Al vele jaren waren er plannen om mestvergisting een nieuwe impuls te geven op de
Dairy Campus in Leeuwarden. Het internationale samenwerkingsverband Biogas-
Leeuwarden BV ontvangt nu een investering van het FSFE en haar partner het
Nationaal Groenfonds voor de realisatie van een innovatieve mestvergister op de
Dairy Campus.

Het Biogas-Leeuwarden project vindt plaats op het terrein van de Wageningen University &
Research Centre (WUR) in Leeuwarden. Op dit terrein is de WUR in 2007 samen met o.a.
de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden het ambitieuze Dairy Campus project
gestart. Eind 2015 moeten er 520 melkkoeien rondlopen die onderdeel vormen van een
toonaangevend onderzoek naar zuivelproducten en productie. Mestverwerking is een steeds
belangrijker onderdeel van dit proces. In 2007 is door de WUR geïnvesteerd in een covergister
om de bottleneck van het mestafval op te lossen. Vanwege de hoge kosten van covergistingmateriaal
is dit project in 2013 gestopt.

Een consortium van partijen uit Friesland en Amerika (bestaande uit Universal Energy
Solutions BV, Clark Technology LLT, Evergreen LLT) hebben een nieuwe technologie
ontwikkeld die het mogelijk maakt om restafval zoals bermgras en hout te gebruiken als covergistingmateriaal.
De materialen zijn veel goedkoper en leveren soms zelfs geld op
(zogenaamde gatefees). Hierdoor ontstaat een gezonde business case.

Doorbraak met ‘Hogen’ technologie
Normale co-vergisters kunnen vooral glucose (suikers) en vetten omzetten. Een co-vergister
gebruikt verplicht minimaal 50% mest. De overige substraten zijn over het algemeen
maissilage, glycerine, plantaardig vet en graanafval. De kosten voor deze co-substraten zijn
de afgelopen jaren echter flink gestegen waardoor co-vergisters het financieel moeilijk
hebben gehad.

De gebruikte technologie bij de WUR is gericht op het afbreken van (harde) cellulose en
lignite (de belangrijkste componenten in mest, grassen en hout). Deze biomassa stromen
zijn veel goedkoper, waardoor de business case zeer interessant wordt.
Het geplande proces met de ‘Hogen’ technologie is vergelijkbaar met hoe een koe gras
verteert.
– De eerste stap in het proces is het vermalen (kauwen) van het voedsel tot korte
vezels (vergroten van het oppervlak) met de ‘hydropulper’.
– Hierna gaat het in de ‘hydrolyse tank’ (een zure omgeving vergelijkbaar met een
maag) om de cellulose celmembranen open te breken, in dit proces wordt tevens alle
extra zuurstof verwijderd.
– Hierna gaat het in de plug-flow reactor (de darmen), in plaats van de traditionele 1
tank bio vergister, gaat het digestraat nu door 4 aparte zones met speciale bacteriën
die de biomassa effectief omzet naar biogas.
– Het eindresultaat wordt geperst in een schroef, waarbij het water terug het systeem
ingaat. Omdat er relatief droge stoffen in gaan zoals gras en hout is er nauwelijks
afvalwater. De vaste fractie heeft geen geur meer en kan worden gebruikt als
kunstmest.

Biogas-WUR is een project dat een doorbraak zou kunnen betekenen in het verwerken van
mest, grassen en hout tot biogas met een gezond financieel rendement. Het totale project is
6M en is opgedeeld in twee fases, van respectievelijk 3,5M en 2,5M, gefinancierd door het
consortium, het Nationaal Groenfonds en het FSFE.

Piet van der Hoop, Initiatiefnemer Biogas-Leeuwarden
“We hebben een sterk consortium bij elkaar gebracht om dit project te realiseren. Ik ben erg
blij dat we nu echt aan de slag kunnen.”

Michel Hendriks, fondsdirectie FSFE
“De afgelopen jaren hebben veel vergisters het financieel zwaar gehad. Een technologie die
meer biogas haalt uit biomassastromen zoals mest en bermgras zou een forse stimulans van
deze sector kunnen betekenen. De Dairy Campus heeft een duidelijke voorbeeld functie,
zowel nationaal als internationaal. Dit is dan ook een uitstekende locatie om het Biogas-
Leeuwarden project te realiseren.”