Biogas Leeuwarden heeft met nieuwe aandeelhouder DMT gas solutions BV een waardevolle aandeelhouder/partner binnen gehaald. Doel is om samen met DMT te zorgen dat de installatie rendabel en toekomstbestendig wordt. Hiervoor is het van essentieel belang dat de installatie hernieuwbaar aardgas gaat produceren.

DMT
DMT Environmental Technology is marktleider op het gebied van het opwaarderen van biogas met membraantechnologie. Via het Carborex MS systeem, dat werkt op basis van membraantechnologie kan biogas worden opwaardeert tot zuiver methaan. Het biomethaan kan worden aangeboden aan het nationale aardgasnet of wordt gecomprimeerd tot aardgas (Bio-CNG) voor gebruik als brandstof voor voertuigen. Naast de Carborex levert DMT ook innovatieve technologieën voor ontzwaveling, waterbehandeling en terugwinning van componenten uit afvalstromen.

Website: www.dmt-et.nl

Wat is groen gas?
Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas (gas uit organisch materiaal) op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.