Vertegenwoordigers van bedrijven, nationale- en regionale overheden uit elf verschillende landen bezochten de biovergister op de Dairy Campus. Bijgaand het artikel over dit bezoek in de Leeuwarder Courant van 14 april.