Biogas Leeuwarden; wanneer innovatie gevraagd is.

Wij hoeven u vast niet meer uit te leggen dat de huidige manier van energiewinning uit fossiele brandstoffen eindig is of wel? Willen we aan onze steeds groter wordende energiebehoefte kunnen voldoen, zijn duurzame alternatieven onontbeerlijk. Biogas is zo’n alternatief.

“Biogas Leeuwarden is echt “Cradle to cradle”. Duurzaam,groen, hergebruik, zonder kwaliteitsverlies met gesloten kringloop. Zo blijft de wereld in beweging!”

plattgrond-biogas

Voortgang Biogas Leeuwarden

actueel
dairy-campus-featured

Sponsors